OSTROV, s.r.o.

IČO: 36322831
Prevádzka: Na Ostrove 241, Trenčín - Zamarovce

 

Váš partner, ktorý zabezpečuje prevádzku
Tenisového a golfového areálu
 

Hlavný správca:            Jozef Ducký.............................0908 526 943
Správcovia:                   Jozef Ducký ml.
                                      Darina Ducká
 

Tenisový a golfový areál je otvorený:

 

Otváracie hodiny
mimo letnej sezóny
do 30.6. a od 1.9.
Pondelok - piatok od 12:00 do 20:00
Sobota - nedeľa od 09:00 do 20:00

 

Otváracie hodiny
počas letnej sezóny
od 1.7. do 31.8.
Pondelok - piatok od 09:00 do 20:00
Sobota - nedeľa od 09:00 do 20:00


V iných termínoch je možná individuálna dohoda so správcom. Dlhodobé objednávky kurtov prijíma hlavný správca.

 

Možnosť organizovania firemných a iných turnajov.

 

Objednávky a informácie u správcu areálu: 0908 526 943

 

TK AS Trenčín

Váš partner, ktorý v Tenisovom a golfovom areáli
zabezpečuje športovú činnosť

 

Predseda klubu: Maroš Jablončík....0902 849 879
Tajomník klubu: Tomáš Glos..........0915 829 730

 

Tréneri:

Jozef Bulko 0905 413 866
Maroš Jablončík 0902 849 879
Tomáš Glos 0915 829 730
MUDr. Pavol Kulich 0903 820 988
Jozef Ducký 0948 041 452
Marek Medvedík 0911 250 869Viac informácií o Tenisovom klube môžete nájsť na stránkach www.astrencin.sk