OSTROV, s.r.o.

Váš partner, ktorý zabezpečuje prevádzku
Tenisového a golfového areálu
 

Hlavný správca:            Jozef Ducký.............................0908 526 943
Správcovia:                   Jozef Ducký mladší
                                      Darina Ducká
                                      

 

Tenisový a golfový areál je otvorený:

 

Otváracie hodiny
mimo letnej sezóny
do 30.6. a od 1.9.
Pondelok - piatok od 12:00 do 20:00
Sobota - nedeľa od 09:00 do 20:00

 

Otváracie hodiny
počas letnej sezóny
od 1.7. do 31.8.
Pondelok - piatok od 09:00 do 20:00
Sobota - nedeľa od 09:00 do 20:00


V iných termínoch je možná individuálna dohoda so správcom. Dlhodobé objednávky kurtov prijíma hlavný správca.

 

Možnosť organizovania firemných a iných turnajov.

 

Objednávky a informácie u správcu areálu: 0908/526 943

 

TK AS Trenčín

Váš partner, ktorý v Tenisovom a golfovom areáli
zabezpečuje športovú činnosť

 

Predseda klubu: Maroš Jablončík....0902 849 879
Tajomník klubu: Tomáš Glos..........0915 829 730

 

Tréneri:
Jozef Bulko                0905 413 866
Maroš Jablončík         0902 849 879
Tomáš Glos               0915 829 730
MUDr. Pavol Kulich     0903 820 988
Jozef Ducký               0948 041 452
Marek Medvedík        0911 250 869

Viac informácií o Tenisovej Akadémii môžete nájsť na stránkach www.tatn.sk